Reklamując towar zakupiony w sklep Hadron, możesz skorzystać z poniższego wzoru protokołu reklamacyjnego.

Formularz pobierzesz stąd

Skopiuj go, wypełnij i prześlij na adres e-mail: serwis@hadron.pl lub wydrukuj / przepisz, uzupełnij o odpowiednie dane, szczególnie zwracając uwagę na opis usterki i wraz z produktem oraz dokumentem zakupu prześlij na adres:


HADRON Paweł Ślubowski
Krasińskiego 59 lokal 74
01-755 Warszawa

Możesz też odesłać produkt z tym formularzem do Paczkomatu (WAW135A, ul. Powązkowska 43A).
Jako numer telefonu należy podać: 602 724 643