Przedpłaty i wszelkiego rodzaju rozliczeń możesz dokonać na poniższe dane

HADRON Paweł Ślubowski
ul. Krasińskiego 59 lokal 74
01-755 Warszawa

PKO BP konto Inteligo 50 1020 5558 1111 1021 4270 0082
Przedpłata na konto Inteligo