Polityka prywatności Sklepu Hadron 
https://sklephadron.pl
(„Sklep”)
Drogi Użytkowniku!  
Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Paweł Ślubowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą HADRON PAWEŁ ŚLUBOWSKI, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.
Adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: 
ul. Zygmunta Krasińskiego, nr 59, lok. 74
01-755 Warszawa
NIP: 1180379070
REGON: 011968500


DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz założyć konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. 
Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych.

Cel przetwarzania: 
W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:
świadczenie usług oferowanych w Sklepie,
realizacja Twoich zamówień,
przesyłanie newslettera.

Podstawa przetwarzania danych: 
a. umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b. umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c. ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
d. Twoja zgoda wyrażona w Sklepie – jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),,
e. nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
    (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
f. nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na:
        - marketingu bezpośrednim,
        - przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych,
        - badaniu satysfakcji klientów.

Podanie danych:
dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

Skutek niepodania danych:
W zależności od celu, w jakim dane są podawane: 
brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie
brak możliwości korzystania z usług Sklepu
brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie
brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie

Możliwość cofnięcia zgody: 
w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.


ZAMIESZCZANIE TREŚCI W SERWISIE

Jeśli zdecydujesz się zostawić opinię w Sklepie – jego treść oraz Twoje imię lub nick mogą zostać opublikowane w Sklepie – będą więc widoczne dla innych użytkowników.


OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
a. przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych lub
b. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą w Sklepie przez Strony lub
c. cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą lub
d. zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania
    Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego
- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.


BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.


TWOJE UPRAWNIENIA

Ponadto przysługuje Ci prawo żądania:  
a. dostępu do Twoich danych osobowych,
b. ich sprostowania,
c. usunięcia,
d. ograniczenia przetwarzania, 
e. żądania przeniesienia danych do innego administratora.

A także prawo: 
a. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
    • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na
      art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), 
    • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane
      z takim marketingiem bezpośrednim.
Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.
Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.


CIASTECZKA 

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:
  • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
  • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu;
  • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz: 
  • usunąć pliki cookies,  
  • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:
  • zapamiętywania informacji o Twojej sesji,
  • statystycznych,
  • udostępniania funkcji Sklepu.

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:
  • Firefox
  • Chrome
  • Safari
  • Internet Explorer / Microsoft Edge

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.
Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.


USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych: 
a. podmiot zapewniający dostawę towarów
b. dostawca płatności:
     • Przelewy24,
c. podmiot zapewniający system ratalny
d. hostingodawca
e. biuro księgowe
f. podmiot ułatwiający optymalizację Sklepu *
g. podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne
h. odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych


PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

* W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności.


KONTAKT Z ADMINISTRATOREM 

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych? 
A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności? 
Napisz na adres e-mail: info@hadron.pl
0
x
Porównanie produktów
Wyświetl porównanie