Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. "ciasteczkach"). Więcej informacji na ten temat znajduje się w polityce prywatności link

zamknij

Regulamin sklepu internetowego Hadron
określający zasady sprzedaży prowadzonej za jego pośrednictwem.

§ 1 Definicje

1. Bon rabatowy (Bon) ? bon wygenerowany przez Kupującego w Sklepie z zebranych przez niego Punktów, występujący w Sklepie również pod nazwą ?voucher? oraz ?kupon?. 
2. Dni robocze ? dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 
3. Konsument ? osoba będąca konsumentem w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny.
4. Konto użytkownika - nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa) pozwalająca Kupującemu na założenie indywidualnego konta użytkownika w Sklepie.
5. Kupujący - każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie. 
6. Program lojalnościowy (Program) - prowadzony przez Sprzedawcę program lojalnościowy, pozwalający Kupującemu na uzyskanie rabatów w Sklepie na zasadach określonych w Regulaminie. 
7. Punkty ? punkty zbierane przez Kupującego w Programie lojalnościowym. 
8. Regulamin ? niniejszy regulamin.
9. Sklep ? sklep internetowy ?Hadron?prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.sklephadron.pl. 
10. Sprzedawca ? Paweł Ślubowski wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki ), prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Hadron Paweł Ślubowski, nr NIP 1180379070, nr REGON 011968500, ul. Zygmunta Krasińskiego 59/74, 01-755 Warszawa.

§ 2 Dane kontaktowe

1. Adres pocztowy: Hadron Paweł Ślubowski, ul. Zygmunta Krasińskiego 59/74, 01-755 Warszawa.
2. Adres e-mail: info@sklephadron.pl
3. Telefon: +48 22 663 47 58
4. Fax: +48 22 633 12 50

§ 3 Złożenie zamówienia

1. W celu zawarcia poprzez Sklep umowy sprzedaży ze Sprzedawcą w pierwszym etapie należy dodać towar do koszyka, a także, jeśli ma to zastosowanie, określić jego parametry. 
2. Następnie Kupujący podaje swoje dane (w tym adres do wysyłki zamówienia), wybiera metodę dostarczenia zamówienia oraz sposób płatności za nie, a także wprowadza Bon rabatowy ? jeśli taki posiada i chce przy danych zakupach z niego skorzystać. 
3. W momencie potwierdzenia przez Kupującego zamówienia i zaakceptowania Regulaminu następuje zawarcie umowy sprzedaży.
4. Kupujący może założyć w Sklepie Konto użytkownika, które zostanie utworzone dla Kupującego, ale nie jest to konieczne do złożenia zamówienia.

§ 4 Koszt Zamówienia

1. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT.
2. Na całkowitą cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy towaru widoczne w Sklepie podczas składania zamówienia oraz na odpowiedniej zakładce w Sklepie.

§ 5 Płatności

1. Za zakupione w Sklepie towary Kupujący może zapłacić, w zależności od sposobu zapłaty wybranego podczas składania zamówienia:
a. za pośrednictwem platformy płatniczej: Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl,
b. korzystając z systemu ratalnego Santander, pod warunkiem uzyskania pozytywnej decyzji od banku,
c. przelewem na konto Sprzedawcy,,
d. za pobraniem tj. gotówką kurierowi podczas dostarczenia towaru do Kupującego,
e gotówką w przypadku odbioru osobistego towaru przez Kupującego w siedzibie Sprzedawcy. 
f. W przypadku gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie powinien zapłacić w terminie 14 Dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

§ 6 Realizacja zamówienia

1. Zakupione towary dostarczane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a. za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS,
b. za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost.
2. Szczegóły dotyczące metod dostawy, w tym ceny, znajdują się w Sklepie
3. Kupujący ma możliwość osobistego odebrania zakupionego towaru w siedzibie Sprzedawcy w Dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-18.00 oraz w soboty od 10.00 do 13.30 po otrzymaniu informacji, że towar jest gotowy do odbioru. 
4. Termin realizacji przyjętego przez Sprzedawcę Zamówienia wynosi do 3 Dni roboczych, chyba że w Sklepie wskazano inaczej.
5. Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia zawarcia umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem ustępu 8. 
6. W przypadku gdy na zamówienie składa się kilka produktów termin realizacji całego zamówienia odpowiada terminowi realizacji dla produktu o najdłuższym czasie realizacji. 
7. W przypadku gdy Kupujący zdecydował się na płatność z góry za zamówienie rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności za zakupiony towar.
8. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 Regulaminu, w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia:
a) w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru,
b) w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną na adres 
magazyn@hadron.pl). 
4. Konsument może skorzystać z elektronicznego formularza odstąpienia od umowy dostępnego na odpowiedniej zakładce w Sklepie, ale nie jest to obowiązkowe.
5. Konsument może skorzystać również ze wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu sprzedaży, jednak nie jest to obowiązkowe.
6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
7. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.
8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Hadron Paweł Ślubowski, ul. Zygmunta Krasińskiego 59/74, 01-755 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
12. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

§ 8 Odstąpienie od umowy ? wyłączenie

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
c) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
d) w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
e) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 9 Reklamacje

1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma prawo do reklamowania wadliwego towaru w oparciu o rękojmię uregulowaną przez ustawę Kodeks cywilny, z zastrzeżeniem ust. 3 w stosunku do Przedsiębiorcy. 
2. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych przez Kodeks cywilny:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, 
b) przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
c) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, 
d) żądać usunięcia wady.
3. W stosunku do Przedsiębiorcy Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi jeśli wada towaru zostanie stwierdzona przed upływem roku od wydania mu rzeczy.
4. W przypadku gdy na towar została udzielona gwarancja informacja o niej zostanie umieszczona przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie. 
5. Sprzedawca prosi aby reklamację składaną w oparciu o rękojmię wysłać drogą elektroniczną na adres serwis@hadron.pl lub pisemnie na właściwy adres wskazany w § 2 Regulaminu.
6. W celu rozpatrzenia reklamacji złożonej na podstawie rękojmi w razie potrzeby Kupujący jest obowiązany, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwy towar na adres Hadron Paweł Ślubowski, ul. Zygmunta Krasińskiego 59/74, 01-755 Warszawa.
7. Sprzedawca zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały następujące informacje: dane identyfikujące Kupującego, zwięzły opis wady, moment stwierdzenia wady oraz żądanie reklamacyjne Kupującego.
8. Każde zalecenie Sprzedawcy, które znajduje się w Regulaminie, ma w stosunku do Konsumenta jedynie charakter niewiążącej wskazówki, z której Konsument może, ale nie musi skorzystać. Nieskorzystanie przez Konsumenta z zaleceń Sprzedawcy w żadnym stopniu nie wpływa na prawa Konsumenta, a w szczególności nie wpływa na uprawnienia związane z rękojmią.
9. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres serwis@hadron.pl.
10. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
a) co do zasady bezpłatnej mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy zwrócić się z wnioskiem o mediację. Lista Inspektoratów dostępna jest tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595 
b) co do zasady bezpłatnej pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista sądów dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596 
c) Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 11 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.


§ 12 Wymogi techniczne


1. Dla korzystania ze Sklepu niezbędne jest urządzenie wyposażone w przeglądarkę internetową obsługującą pliki cookies oraz Java script z dostępem do sieci Internet, a dla dokonywania zakupów także aktywne konto e-mail.

§ 13 Konto użytkownika

1. Kupujący ma możliwość założenia Konta użytkownika w Sklepie, ale nie jest to konieczne. 
2. Konto użytkownika pozwala Kupującemu m.in. sprawdzanie statusu zamówienia, przeglądanie historii zamówień, samodzielną edycję swoich danych w Koncie, a także na udział w Programie lojalnościowym. 
3. Założenia Konta użytkownika dokonuje się przez wypełnienie właściwego formularza w Sklepie.
4. Z momentem rejestracji (założenia Konta Użytkownika) zostaje zawarta pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą, na czas nieokreślony, umowa o prowadzenie Konta Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 
5. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z Konta użytkownika, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu Kupujący powinien wysłać do Sprzedawcy, na adres email podany w § 2 Regulaminu swoją rezygnację, co będzie skutkować niezwłocznym usunięciem Konta użytkownika oraz rozwiązaniem umowy w tym zakresie.

§ 14 Program lojalnościowy

1. Z momentem założenia Konta Kupujący staje się uczestnikiem Programu lojalnościowego ? od tego momentu za dokonywane w Sklepie zakupy Kupujący zbiera Punkty, które może wymienić na Bony rabatowe pozwalające na uzyskanie rabatu na niektóre zakupy dokonywane w Sklepie. 
2. Warunkiem zbierania Punktów oraz wykorzystania Bonów jest dokonywanie zakupów po zalogowaniu w Sklepie. 
3. Za każde wydane w Sklepie 20 gr na towar Kupujący otrzyma 1 Punkt. 
4. Zebrane Punkty Kupujący może wykorzystać podczas kolejnych zakupów w Sklepie po wygenerowaniu w Koncie użytkownika Bonu. 
5. Punkty zostaną naliczone automatycznie, najpóźniej niezwłocznie po zrealizowaniu zamówienia. 
6. Punkty przyznawane są wyłącznie za środki pieniężne wydane przez Kupującego na towary zakupione w Sklepie, bez uwzględnienia dodatkowych kosztów związanych z zakupem towaru takich jak np. koszt dostawy oraz bez uwzględnienia zakupów w części, w której zostały opłacone z wykorzystaniem Bonu.
7. Zebrane w ramach Programu lojalnościowego Punkty oraz wygenerowane Bony będą widoczne w Koncie Użytkownika.
8. Rabat wynikający z Bonu rabatowego zostanie naliczony automatycznie, dla grup produktów biorących udział w programie, po wpisaniu kodu Bonu w odpowiednim miejscu podczas składania zamówienia w Sklepie. 
9. Bon ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do towarów biorących udział w programie, a nie do kosztów dodatkowych związanych z zamówieniem takich jak np. koszty dostawy towaru.
10. Bony rabatowe oraz Punkty można wykorzystać jedynie w sposób określony w niniejszym paragrafie co oznacza, że nie podlegają one wymianie na środki pieniężne oraz wypłacie czy refundacji. 
11. Anulowaniu przez Sprzedawcę podlegają Punkty oraz Bony:
- naliczone za zakupy, za które Sprzedawca zwrócił Kupującemu wpłacone przez niego środki pieniężne (np. w przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży przez Kupującego),
- przyznane pomimo nieskutecznego opłacenia zamówienia ,co nie oznacza braku możliwości nabycia Punktów oraz wygenerowania Bonów ponownie w wyniku prawidłowego opłacenia zamówienia.

§ 15 Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego i jednorazowego zamówienia - jest zawierana w celu i na czas jego realizacji. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną: 
a) dostosowaniem Sklepu do przepisów prawa mających wpływ na usługi świadczone za pośrednictwem Sklepu;
b) poprawą bezpieczeństwa świadczonych usług;
c) zmianą funkcjonalności usług;
d) zwiększeniem konkurencyjności Sklepu.
3. Zmiana regulaminu, o której mowa w ust. 2, nie będzie miała zastosowania do umów sprzedaży już zawartych, które będą realizowane w oparciu o regulamin obowiązujący w dniu zawarcia takiej umowy.
4. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie, wysłana na adres email Kupującego przypisany do jego Konta użytkownika.
5. W przypadku gdy Kupujący nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie przyjmuje się, że akceptuje je.
6. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian Kupujący powinien wysłać informację o tym na adres email Sprzedawcy wskazany w § 2 Regulaminu, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi Konto użytkownika, z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
7. Niezależnie od uprawnień, o których mowa w § 7 Regulaminu każda ze Stron umowy ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki drugiej strony w wykonaniu zobowiązania w terminie określonym w umowie sprzedaży bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu. Niniejsze postanowienie nie uchybia uprawnieniniom Konsumenta wynikającym z przepisów prawa. 
8. Umowy zawierane w związku ze Sklepem zawierane są w języku polskim.
9. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

? Hadron Paweł Ślubowski, ul. Zygmunta Krasińskiego 59/74, 01-755 Warszawa info@sklephadron.pl
? Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
? Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
? Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
? Adres konsumenta(-ów)
? Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
? Data
(*) Niepotrzebne skreślić